>HİNDİSTANIM – DİNLER VE DİL BİLGİLERİ…

 

 
DİNLER :
Hindistandaki bu çok renkli ve güleryüzlü yapının altında, barışçıl inanışları, çok tanrılı ve çok kültürlü tarihleri yatar kanımca. Hoşgörü, sevgi ve olanı olduğu gibi kabul edilmekten gelen bir uyum hakim genelde.
Hindu : %83
Müslüman : %12
Hristiyan : %2
Sikh : %2
Budist : %1
Geri kalan caynacı ve diğerleri.
HİNDUİZM
-Alıntıdır-
Hintlilerin genel inanışı Hinduizmdir, temeli çok eskilere dayanır.
Hinduizm  çok kapsamlı ve geniş bir dindir. Adını aldığı üzere, genelde Hindistan ve çevresinde inanılır.
Hinduizm’de en önemli ilke dharmadır. Dharma, insanların sosyal ve dini konumlarının gereği davranış biçimlerinden dini uygulama tarzlarına kadar uzanan prensipler bütününe işaret eden bir kavramdır. Gerçekten de tüm Hindistan’da insanların gündelik yaşamları ve dinleri iç içe, diğer bir deyişle, dinlerini adeta bir yaşam biçimi haline getirmişler ve bunu çok güzel uygulamaktalar.

Hindular en üstte bulunan Realite’ye tapar ve bütün insanların gerçeği fark edeceği belirtilir. Hinduizmin çoğu mezhebine ve inanışına göre ebedi bir cehennem ve lanetlenme diye bir şey yoktur. Tüm insanların en iyi seviyeye ulaşıncaya kadar reankarne olduğuna inanılır, bir yaşamda insane olan kişi, diğer bir yaşamda birden fazla inek veya fare ya da maymun olarak da var olabilir.

Hinduizm mistik bir dindir. Bu dinde olan kişiyi iç varlığındaki Gerçeği kişisel olarak tecrübe etmeye, sonunda insan ile Tanrı’nın bir olduğu şuurun zirvesine ulaşmaya teşvik eder.
Hinduizm, dünyanın en eski dinidir. Başlangıcı belli değildir ve kayıtlı tarihten öncesine kadar uzanır.(Hinduizm, M.Ö. 1500’lerde Veda’ların yazıya geçirilmesinden çok daha önce de mevcuttu M.Ö. 3000 yıllarında Pre-Harappa ve Harappa dönemlerinde İndus uygarlığının dini idi bu yıllardan kalma çeşitli Şiva kalıntıları bulunmuştur). Belli bir kurucusu yoktur.
Her varlık kendi yolunu seçmekte özgürdür; bunu ister duayla, ister inzivayla, ister meditasyonla yapar, isterse fedakârca davranışlarla. Tapınaklarda tapınmaya, kutsal metinlere ve guru disiplini geleneğine önem verir. Dinsel bayramlar, haç, kutsal ilahiler ve evlerde tapınak uygulanan geleneklerdir.
Hinduizm’de, ilk defa MÖ.800 yıllarında Brihadaranyaka Upanişad‘ta detaylı bir şekilde açıklanan karma ve reenkarnasyon inançları bulunmaktadır.
Kişinin hayatında yaptığı, düşündüğü, hissettiği bütün olgular ve mental nitelikler, kişinin gelecekteki hayatını ve bütün kişilik özelliklerini, kaderini biçimlendirir, başka bir deyişle Hinduizm’e göre kişi, farkında olarak veya olmayarak kendi kaderini yaratmaktadır, Tanrı bu kadere “kötü” bir etki bırakacak bir şekilde müdahele etmez yani kişinin hayatında başına gelen kötü olayların hiçbirinin arkasında “Tanrı” yoktur, ancak eğer kişi Tanrı’ya derin ve içten dua ederse Tanrı, kişinin karmasına iyi etki edebilir.
Alıntıdır

 
Şans tanrısı fil kafalı Ganesh, parvati ve shiva’nın oğludur. Efsaneye göre parvati ganesh’i doğurdurğunda kocası yok edici ve yaratıcı tanrı olan Shiva uzakta savaştaydı. Shiva döndüğünde evinde bir yabancı görünce çılgına dönüp çocuğun kafasını keser, kendi oğlu olduğunu anladığında ise, ilk karşısına çıkan canlı olan filin kafasını oğlunun bedeninde geçirerek yeniden canlandırır.
Shiva, hem yok edici hem yaratıcı tanrıdır. Şiva isminin anlamını şöyle ifade eder “İsminin telaffuzuyla herkesi saflaştıran/arındıran” veya Saf Olan. Diğer görüşler Şiva’nın Vişnu’yu ürettiği, Vişnu’nun da Brahma’yı ürettiği ve böylece Brahma ile yaratılışın başladığını ileri sürerler. Bunun içinde Trimurti’nin çevrimi var olmuştur.
Eşi parvati ise pek çok farklı form alır.
Maymun tanrı Hanuman.
Rama’ya karısı Sita‘yı kurtarmasında yardım eden bir vanara. Bhakti‘nin zirvesini sembolize eder ve kimilerine göre Şiva‘nın avatarlarındandır. Daha çok Vayu deva yani rüzgâr tanrısının oğlu olarak tanınır. Bazı akademisyenlere göre Çin mitolojik karakteri Sun Wukong‘dur.
  
Lord vishnu ve laxmie
Vishnu, koroyucu ve sürdürücü tanrıdır. Her şeyin koruyucusudur ve 4 kolu vardır. Ellerinde bir lotus, istiridye kabuğu, disk ve fare vardır. 22 adet reankarnasyonu vardır.
Laxmie, Hindu inanışında tanrı Vişshnu‘nun karısı. Bolluk, iyi şans ve güzellik tanrıçası
Rama ve Krishna ise Vishnunun bir reankarnasyonudur.
BRAHMA, her şeyin yaratıcısı
MAYA
GARUDA
SARASWATI
SHAKTI, bereketin sembolü, gücüdür.
——————————————————————————
DİL :
Hindistanda toplamda 400ü geçen dil ve lehçelerde bölgeden bölgeye değişen bir dil kullanılır. Hintçe ve İngilizce ise ana dildir.  Bazı kelimelerin söyleniş şekli şaşırtıcı derecede Türkçeye benzemektedir.
Gündelik hayatta kullanılabilecek bazı benzer kelimelerden örnekler :
Hint dilinde arap kökenli, bizim dilimize de benzer aslında çok fazla kelime ve kalıp var.
A
Ancir : incir
Ambar : amber
Akadmi : akademi
Ambar : amber
Akik : akik
Akl : akil
Aks : akis
Ahlak : ahlak
Acayb : acayip
Azan : ezan
Adad : adet
Anar : nar
Ananas : ananas
Almas : elmas
B
Bakla : bakla
Bakkal : bakkal
Bagiyaa : bağ
Bağiiçaa : bahçe
Bayaazaa : beyaz
Balki : belki
Bahar : bahar
Baag : bağ
Baabaa : baba
Baadaam : badem
Birader : birader
Bulbul : bülbül
Begam : begum : kraliçe
Baingan : patlıcan
C
Can : can
Cannat : cennet
Cefa : cefa
cavaab-cevap
camhuuriyat-cumhuriyet
cahannum-cehennem
cahaan-cihan
caan-can:hayat
caanib-canip:yön
cigar-ciğer
cumaa-Cuma
Ç
çakmak-çakmak
çaşma-çeşme
çay-çay
çümki-çünkü
çehraa-çehre
D
dakiika-dakika
daftar-defter
darzii-terzi
dard-dert
daamaad-damat
darciinii-tarçin
dikkat-dikkat
dukaan-dükkan
duniyaa-dünya
davlat-devlet
E
etraaz-itiraz
elaaniya-aleni
ehsan-ihsan
F
fakat-fakat
falsafaa-felsefe
faaydaa-fayda
faahişaa-fahişe
fiil-fil
faiz-faiz
G
garuur-gurur
gizaa-gida
gurbat-gurbet
gulistaan-gülistan
gavhar-cevher
I
intikaam-intikam
ikram-ikram
izzat-izzet
insaan-insan
imdaad-imdat
ilaac-ilaç
işrat-işret: eğlence
istincaa-istinca: temizlik
K
khabar-haber
kharbuuza-karpuz
khayal-hayal
khaakii-haki
khaatun-hatun
khidmat-hizmet
khurmaa-hurma
khuş-hoş
L
laziiz-leziz
lazzat-lezzet
latiife-latife: şaka
laazim-lazim
laal-lal: kırmızı
laalaa-lale
lukmaa-lokma
M
manzar-manzara
maktap-mektep
maktuup-mektup
makaan-mekan
macbuur-mecbur
markaazii-merkezi
marz-maraz: hastalık
marham-merhem
mahbuub-mahbup: sevgili
maal-mal
maah-mah: ay
millat-millet
mukhtaar-muhtar
munaasib-münasip
musalman-müslüman
muciza-mucize
mausam-mevsim
N
nazar-nazar
nafas-nefes
naaz-naz
nikaah-nikah
niilofar-nilüfer
O
oorat-avrat
P
paniir-peynir
paak-pak:temiz
pulaav-pilav
pyaaz-piyaz:soğan
paydaa-fayda
R
rang-renk
rakm-rakam
ruuh-ruh
Ş
şakkar-şeker
şahsiyat-şahsiyet
şaftaaluu-şeftali
şarbat-şerbet
şiiriin-şirin
şorbaa-çorba
T
tandur-tandir
takhtaa-tahta
tabaak-tabak
taravaat-teravet: tazelik
taazaa-taze
turkin-türk kadin
tuutii-tuti: papağan
V
vacuud-vücut
vatan-vatan
vaadaa-veda
Y
yaar-yar
yaakuut-yakut
yaani-yani
yaasmiin-yasemin
Z
Zaytun : zeytin
Zaafran : safran
Zarar : zarar
Zanciir : zincir
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s